"ฟัง - พูด - อ่าน - เขียน" ใน "ภาษาอังกกฤษ" คุณ "เก่ง" อะไรมากที่สุด

กระทู้โพล
1. "ฟัง - พูด - อ่าน - เขียน" ใน "ภาษาอังกกฤษ" คุณ "เก่ง" อะไรมากที่สุด เพราะเหตุใด
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาษาอังกฤษ การเรียน