กองทุน BCARE ของ BBL

กระทู้สนทนา
ซื้อตอนนี้จะดอยมั้ยครับ เห็นขึ้นเรื่อย ๆ เลย

เพื่อนที่ ๆ ถือกองนี้อยู่ ช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้น้อยด้วยครับ เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์
ในการลงทุนกองทุนต่างประเทศครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview