รบกวนขอความรู้เรื่องสูตรของปุ๋ยเคมีด้วยครับ

กระทู้คำถาม
สวัสดีครับพี่ๆห้องเกษตร อมยิ้ม17
เนื่องจากผมเริ่มหันมาสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และกำลัง
ศึกษาเรื่องข้อแตกต่างระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี
ผมเจอข้อสงสัยเรื่องสูตร ของปุ๋ยเคมีครับ ว่า
1.ตัวเลขของสูตร เช่น 15-15-15 ที่ว่าเป็นสูตรเสมอ เท่าๆกันของ N P K นั้นมันแตกต่างจาก
16-16-16 อย่างไรครับ?

2.ตัวเลขที่ระบุสูตรนั้น แสดงถึง สิ่งที่บรรจุอยู่ในปุ๋ย 1 กระสอบใช่หรือไม่ครับ?
เช่น สูตร 46-0-0
หมายถึง ปุ๋ย1 กระสอบ 20 กิโลกรัม มี N อยู่ 46% ของเนื้อปุ๋ย 1 กระสอบนั้น(ในน้ำหนัก20กิโล) ถูกต้องไหมครับ?

หรือ 12-24-12 มี N P K 12%+24%+12%= 48%  ของเนื้อปุ๋ยในกระสอบจำนวน 20 กิโลกรัม ใช่ไหมครับ?

3.เราสามารถตัดตัวเลขให้เป็นค่าต่ำลงได้หรือไม่
เช่น 12-24-12 มันคือ 1-2-1  เหมือนกันหรือเปล่าครับ?
หรือมันขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุปุ๋ยครับ?

รบกวนเท่านี้ครับผม ช่วยอธิบายให้ผมหายสงสัยด้วยเถิดครับพี่ๆ
ขอบพระคุณครับ
อมยิ้ม07อมยิ้ม20อมยิ้ม17
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
1.
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 กับปุ๋ยสูตร 16-16-16 เป็นปุ๋ยที่มีสัดส่วนธาตุอาหาร Nเค้าล้อเล่น:K เท่ากัน คือ 1:1:1 แต่ในน้ำหนักปุ๋ยที่เท่ากัน สูตร 16-16-16 มีปริมาณธาตุอาหารรวมสูงกว่าสูตร 15-15-15 คือสูตร 16-16-16 มีไนโตรเจน 16% ฟอสฟอรัส 16% และโพแตสเซียม 16% ส่วนปุ๋ยสูตร 15-15-15 มีไนโตรเจน 15% ฟอสฟอรัส 15% และโพแตสเซียม 15%

2.
ตัวเลขที่ระบุบนกระสอบปุ๋ย เป็น % ของปุ๋ย N-P-K ตามลำดับ
เช่น ปุ๋ยยูเรีย ระบุสูตรข้างกระสอบว่า 46-0-0 ปกติบรรจุ 50 กก./กระสอบ แปลว่าปุ๋ยกระสอบนี้มีไนโตรเจน = 50 กก. *46/100 = 23 กก. หรือถ้าเป็นปุ๋ยบรรจุถุงเล็ก 1 กก. ก็จะมีไนโตรเจน = 1 กก.*46/100 = 0.46 กก.

3.
เราสามารถแปลงสัดส่วนปุ๋ยให้เป็นตัวเลขขั้นต่ำได้ ถ้าเพียงต้องการรู้สัดส่วนของธาตุ Nเค้าล้อเล่น:K แต่หากต้องการรู้ปริมาณเป็น กก. จำเป็นต้องระบุตามมาตรฐานคือเป็นอัตราร้อยละ
แสดงความคิดเห็น
Preview