เดี๋ยวนี้ปริญญาตรี เรียนกันแค่ปีเดียวเองเหรอ

กระทู้คำถาม
เดี๋ยวนี้ปริญญาตรี  เรียนกันแค่ปีเดียวเองเหรอ

วันที่ 2 พ.ค. 2556 )
นายเกษม ณรงค์เพชร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสระแก้ว มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้อนุมัติให้เปิด ศูนย์การศึกษาสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และในปัจจุบันศูนย์การศึกษาสระแก้ว ได้ให้บริการด่านการศึกษา ในหลักสูตรภาคพิเศษ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และสำหรับนักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนการเรียน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์สระแก้วโรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 1 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเกษม ณรงค์เพชร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสระแก้ว มหาวิทยาลัยปทุมธานี โทร 081-001-6948 คุณรัฐวรรณ โทร 086-764-4669 คุณวิเชียร 086-148-5314

http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=28160
แสดงความคิดเห็น
Preview