ระบบการพรางตัวและอื่นๆของทหาร

กระทู้คำถาม
คำถามคือ ระบบการพรางตัวของทหารเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่โดยใครและประเทศไหน เป็นผู้ริเริ่มครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  อาวุธยุทโธปกรณ์ วิทยาศาสตร์