ครอบครองปรปักษ์ นับเวลาครอบครองรวมกับบุคคลอื่นได้หรือไม่

กระทู้คำถาม
หาก พ่อ ครองครองที่ดิน บุคคลอื่น มาเป็นเวลา 7 แล้ว เสียชีวิต ลูกครอบครองต่ออีก 3ปี จะได้กรรมสิทธ์รึเปล่า

และถ้าครอบรองโดยสงบ และเปิดเผย มาโดยตลอด และไม่มีใครมาคัดค้าน แต่หลังจากครอบครองมาจนปีที่10 เจ้าของที่ เอาที่ออกขาย จะอ้างยังไง

มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบ ครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน เป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

มาตรา 1385 ถ้าโอนการครอบครองแก่กัน ผู้รับโอนจะนับเวลาซึ่งผู้ โอนครอบครองอยู่ก่อนนั้นรวมเข้ากับเวลาครอบครองของตนก็ได้ ถ้าผู้รับ โอนนับรวมเช่นนั้น และถ้ามีข้อบกพร่องในระหว่างครอบครองของผู้โอน ไซร้ ท่านว่าข้อบกพร่องนั้นอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนได้

ถ้าเป็นตามนี้ อายุความครอบครอง จะโอนทางไหน มรดก หรือทางอื่น
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  กฎหมายชาวบ้าน