อีกหนึ่งภาพสิริมงคลที่หาดูได้ยากยิ่ง..

กระทู้สนทนา
ภาพหาดูได้ยากยิ่ง ของ 4 พระองค์ ผู้ทรงมีบุญญาธิการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระวันรัต ก่อนเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 14
พระศาสนโสภณ ก่อนเป็น พระสังฆราชองค์ที่ 16
สมเด็จพระญาณสังวร ก่อนเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 19

ทั้ง 3 องค์ เคยเป็นพระอาจารย์ และ พระพี่เลี้ยงของพระเจ้าอยู่หัวรัขกาลที่ 9
ถือเป็นภาพที่เป็นสิริมงคลอีกหนึ่งภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง..

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก facebook คุณ Aew Porntip Thapavong

แสดงความคิดเห็น
Preview