กระทู้นี้ถูกลบเนื่องจาก เจ้าของกระทู้มีความประสงค์ลบกระทู้นี้ออกไปโดยมีข้อความแจ้งดังนี้ค่ะ

" ได้เจรจากับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว "
จากคุณ สมาชิกหมายเลข 781960