การกรวดน้ำ

กระทู้คำถาม
เวลาเราใส่บาตรหรือทำบุญอื่นๆ ทำไมต้องกรวดน้ำด้วย ถ่าไม่กรวดน้ำ ผลบุญจะไม่ถึงผู้ที่เราอุทิศให้หรือครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
คห.ที่ 1 และ คห.ที่2  พูดถูกแล้วครับ

การกรวดน้ำ แต่เดิมเป็นคติความเชื่อของพราหมณ์ ที่เวลาจะให้อะไรใครจะต้องเทน้ำราดมือ
พระเจ้าพิมพิสาร เมื่อทำบุญกับพระพุทธเจ้า จึงเทน้ำรดมือพระพุทธเจ้า
เพราะพื้นเพเดิมคนที่นั่นเค้าทำกันมาแบบนั้น พระพุทธเจ้า ท่านก็ไม่ขัด

จนทำให้การกรวดน้ำ มีอยู่จนถึงปัจจุบัน
ถ้าใครจะบอกว่าในพระไตรปิฏกไม่มีการกรวดน้ำ ก็ถูกต้อง เพราะในศาสนาพุทธไม่มีพิธีนี้

แต่ด้วยเนื่องจาก หลังจากทำบุญแล้ว มักจะมีการอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและญาติ
คนทั่วไปที่สมาธิไม่มั่นคง เมื่อได้ทำการกรวดน้ำ
ก็เป็นอุบายในการรวมจิตรวมสมาธิเพ่งอุทิศบุญได้ดี

เพราะในขณะที่เทน้ำ จิตก็จับอยู่กับการรดน้ำ-เทน้ำ เป็นอุบายอย่างนึงในการเพ่งรวมจิต  
เพราะนึกว่าน้ำเปรียบเสมือนบุญที่เราเทมอบให้กับผู้อื่น

อะไรที่ดี มีประโยชน์ ศาสนาพุทธไม่ขัดศรัทธาใคร วิธีการนี้จึงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

แต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจมั่นคง มีสมาธิดีแล้ว การกรวดน้ำอาจจะไม่จำเป็น
เพราะผู้ที่มีสมาธิดีแล้ว จิตจะนิ่งได้ง่ายกว่า
การ "เพ่งรวมจิต" อุทิศส่วนกุศลจึงสามารถทำได้เลย ไม่ต้องกรวดน้ำ

แต่ถ้าเห็นใคร ยังทำการกรวดน้ำอยู่ ก็อย่าไปนึกดูแคลน
หรือแม้แต่พระสงฆ์ผู้เป็นตัวแทนรับสังฆทาน ท่านยังบอกให้ชาวบ้านกรวดน้ำอยู่ ก็อย่าไปนึกดูแคลน
เหตุเพราะว่า "ดีทั้งนั้น" จะกรวดหรือไม่กรวดน้ำ ขอแค่มาทำบุญ ใจใฝ่บุญ เป็นใช้ได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อคุณรู้แล้วว่า การกรวดน้ำไม่มีในศาสนาพุทธ
แต่ถ้าจิตไปนึกตำหนิดูแคลน ผู้ที่ยังกรวดน้ำอยู่ คุณอาจจะกลายเป็นคน "ติดดี" ได้

( "ติดดี" คำๆนี้หมายถึง การที่คิดว่า การเคร่งเกินปกติเป็นความดีงาม )
อยากให้ผู้อื่นดูว่าเราเคร่ง ดูว่าเราเลิศ ดูว่าเราฉลาดกว่าผู้อื่น ดูว่าเราตรงทางกว่าผู้อื่น
จิตจึงไม่ยอมรับผู้ที่มีการปฏิบัติไม่เหมือนตน จะต้องเป็นเหมือนตนเท่านั้น
(ความจริงแล้ว คนเรามีกำลังใจต่างกัน ความรู้และการเข้าถึงต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องมีหลายวิธี)

"ติดดี" ยังแปลได้อีกใจความนึงว่า "อวิชชา ของผู้ที่รักดี"

(คือใจใฝ่ดี อยากจะทำดี และอยากให้ผู้อื่นทำดี แต่เป็นการทำดีผิดทาง เพราะตั้งอารมณ์ผิดทาง)
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ ทำบุญ