อยู่ในช่วงทดลองงาน แต่ห้ามป่วย จะหักตังค์แม้เป็นไข้หวัดใหญ่???

กระทู้คำถาม
ตอนนี้น้องที่แผนกทำงานให้ สายการบินแห่งชาติ ประเทศหนึ่งที่มีเมืองหลวงชื่อกรุงเทพฯ

ไม่ใช่พนักงานประจำของสายการบิน แต่เป็นเอาท์ซอร์ส ชื่อบริษัท วิงสแปน (ส่งคนให้ สายการบินนี้)

เดือนที่ผ่านมา น้องเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ ป่วยหนักมาก หมอจึงให้ลาหยุด
พร้อมออกใบรับรองแพทย์

แต่ทางวิงสแปน บอกว่า
อยู่ในช่วงทดลองงาน

ห้ามป่วย ลาป่วยไม่ได้ ภายใน 119 วัน

มีใบรับรองแพทยืก็จะหักเงิน

ตรวจสอบดูตามมาตรา 32 และ มาตรา 57 ของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน

ในช่วงทดลองงาน ก็ลูกจ้างย่อมมีสิทธิเหมือนลูกจ้างประจำทุกอย่าง ในเรื่องการลาป่วย

แต่เชื่อว่า เอาลูกจ้างตัวเล็กๆคนนึงไปพูด เขาก็ปฏิเสธอยู่ดี ยังไงก็จะเอาเปรียบ

อย่างงี้ควรติดต่อร้องเรียนที่ไหน

จะไม่ปล่อยผ่านให้สายการบินนี้ มาเอาเปรียบ คนตั้งใจทำงานครับ

น้องเขาขอโทษที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ แต่มันสุดวิสัยจริงๆ มาทำไม่ไหว....
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 12
มาอ่านคำตอบในกระทู้นี้ จึงรู้ว่า คนยังไม่เข้าใจกฏหมายแรงงานและเจตนารมณ์ของกฏหมายอีกมาก

บางความเห็น ให้ความเห็น ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างประจำ  บางคนแสดงความเห็นหนักไปอีกว่า "ช่วงที่ทดลองงานส่วนมากเค้าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันไม่ใช่หรือครับ เฉพาะฉนั้นลาป่วยได้แต่ไม่ได้เงิน มันขัดกับกฎหมายตรงไหน"

จึงขอทำความเข้าใจกฏหมายแรงงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อไม่ให้สับสนและเข้าใจผิดกันอย่างที่หลายความเห็นแสดงความเห็นไว้

คำว่า"ลูกจ้าง" กฏหมายให้ความหมายว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

เพราะฉะนั้น ไม่ต้องช่วยกฏหมายขยายความ  ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างประจำ เพราะที่ขยายความกันนั้น กฏหมายใช้คำว่า ลูกจ้างคำเดียวเท่านั้น

เพรราะฉะนั้น สิทธิ์อันพึงมีพึงได้ ตามกฏหมายแรงงาน ที่พึงมีต่อลูกจ้าง ไม่ว่าจะเรียกว่า ลูกจ้างประเภทใหน ที่นายจ้างบัญญัติขึ้น จึงมีเท่าเทียมกันหมด
แสดงความคิดเห็น
Preview