Nokia Lumia 1520 จอยักษ์แจ้งย่างเป็นทางการแล้ว

กระทู้สนทนา
http://hitech.sanook.com/1387667/nokia-lumia-1520-%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7/


แอบเอาใจช่วย Nokia  อยู่ห่าง ๆ

ดอกไม้
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  Windows Phone สมาร์ทโฟน