กรมสุขภาพจิต ห่วงลำยอง ทำเด็กไทยก้าวร้าว

กระทู้ข่าว
สถิติที่พบว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมาความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นจาก 80% เป็น 90-95% มีเด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศเฉลี่ยวันละ 5 คน ยังไม่รวมความรุนแรงที่แฝงตัวอยู่อย่างเงียบๆไม่ได้ตกเป็นข่าวอีกจำนวนมากด้วย” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว และว่า จากสถิติข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ความรุนแรงได้เข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่จะส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงในสังคมได้ต่อไปในอนาคต

นพ.เจษฎา กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลผลวิจัยของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ที่ทำการสำรวจในกลุ่มเด็กเยาวชน 150,000 คนทั่วประเทศ พบว่าเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. ตกอยู่ในวังวนของการใช้ความรุนแรง การใช้กำลังกันระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ประมาณ 1 ใน 10 หรือประมาณ 700,000 คน จากจำนวนนักเรียนในระดับมัธยม ศึกษา ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด และมีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนนั้น สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเด็กได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นรวมทั้งการนำเสนอของสื่อต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความรุนแรงทั้งรูป ของการละเล่น ภาพยนตร์ ข่าว โดยเฉพาะละครบางเรื่องที่มีฉากและคำพูดที่กระตุ้นและเป็นสิ่งเร้าที่อาจจะทำให้เด็กซึมซับความรุนแรงมากขึ้น

“อย่างละครทองเนื้อเก้า ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ แม้โดยเนื้อหาของเรื่อง ผู้แสดง จะเป็นสิ่งที่ดี ให้ข้อคิดแก่ผู้ชมแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากให้ระวังคือการดูแลเด็กในระหว่างการชมละครที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญให้มาก เพราะหลายฉาก มีถ้อยคำและพฤติกรรมของความรุนแรงที่เด็กอาจจะซึมซับได้ ไม่ว่าจะเป็นฉากดื่มสุรา เล่นการพนัน ทุบตี ด่าทอ และการทะเลาะกันระหว่างสามี ภรรยา ที่ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็ก โดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนที่เด็กอาจจะได้ดูละครในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น” นพ.เจษฎา กล่าว

http://www.thairath.co.th/content/edu/377830

สอนใจหรือสะใจ
ผู้สร้างบอกว่า "ก็คนดูเขาจะดูแบบนี้"
ชีวิตเหมือนรู้สึกดีถ้ามี อ้ายชั่ว อิสารเลว เจ้าโง่ ไว้เป็นที่ระบายทั้งในจอและนอกจอ
แสดงความคิดเห็น
Preview