อยากทราบเกี่ยวกับภาษาของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับ

กระทู้คำถาม
1.เหตุใดสหรัฐอเมริกามาปกครองฟิลิปปินส์เพียงสี่สิบกว่าปีแต่ภาษาอังกฤษกลับแทนที่ภาษาสเปน(ที่เคยปกครองฟิลิปปินส์มากว่าสามศตวรรษ)ในฐานะภาษาทางการ(ร่วมกับภาษาในท้องถิ่น) ได้ แต่ธรรมเนียมหลายอย่างของสเปนก็ยังอยู่ เช่น ชื่อของชาวฟิลิปปินส์ การนับถือนิกายโรมันคาทอลิก
2.ทำไมฟิลิปปินส์จึงไม่ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการภาษาเดียว แต่ให้ภาษาฟิลิปิโน(ที่มีพื้นฐานมาจากภาษาตากาล็อก) เป็นภาษาราชการร่วม
3.เหตุใดอินโดนีเซียไม่ให้ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการ
แสดงความคิดเห็น
Preview