กระทู้นี้ถูกลบเนื่องจาก มีเนื้อหาเข้าข่ายไม่เหมาะสมอาจสร้างความขัดแย้งในเว็บบอร์ดทั้งนี้การลบเนื้อหานี้ออก ไปนั้น มิได้เป็นการตัดสินความอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นไปเพื่อรักษาบรรยากาศการแลก เปลี่ยนความเห็นในเว็บบอร์ดให้กับเพื่อนสมาชิกค่ะ