ราชนิกูลชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวงที่เกิดในช่วงปี 2530 เป็นต้นมามีใครบ้างครับ

กระทู้คำถาม
เจ้านายชั้นหม่อมเจ้าที่พระชันษาน้อยที่สุดคือ ท่านหญิงภานุมา พิพิธโภคา (เดิมหม่อมเจ้าหญิงภานุมา ยุคล) ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับหม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา ประสูติ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ (หากนับเฉพาะที่ยังอยู่ในฐานันดรศักดิ์คือหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล หรือท่านชายปีใหม่ ประสูติ ๑ มกราคม ๒๕๒๑ เป็นพระเชษฐาของท่านหญิงภานุมา)
เลยอยากทราบครับว่าราชนิกูลชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวงที่เกิดในช่วงปี 2530 เป็นต้นมามีใครบ้างครับ แล้วในปัจจุบันราชนิกูลชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง รวมทั้งที่เป็นผู้สืบเชื้อสาย(ที่ใช้นามสกุล ณ อยุธยา) นี่มีอยู่จำนวนประมาณสักเท่าไหร่ครับ และต่อไปเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าจะมีการสถาปนาขึ้นใหม่ไหมครับ รบกวนช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
(ข้อมูลและคำราชาศัพท์ผิดบ้างขออภัยนะครับ)
ที่ จขกท.ทราบมีดังนี้ครับ
๑.หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล (คุณหญิงแม้น) เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓
๒.หม่อมราชวงศ์จันทรนิภา ยุคล (คุณหญิงไหม) เกิดเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ส.๒๕๓๕
(ธิดาใน หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล (ประสูติ ๒๒ ม.ค. ๒๔๙๐) กับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (นามสกุลเดิม ขัติยสุรินทร์) )
๓.หม่อมราชวงศ์หญิงพริมา ยุคล (คุณหญิงชะพลู) เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.หม่อมราชวงศ์หญิงนภพิมพ์ ยุคล (คุณหญิงกะทิ) เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ธิดาในหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล กับหม่อมอัญวิดา ยุคล ณ อยุธยา (นามเดิม นางสาวอัญวิดา สง่าศิลป์) )
แสดงความคิดเห็น
Preview