*ศาล รธน.ยกคำร้องขอให้มีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินระงับทูลเกล้าฯร่างแก้รัฐธรรมนูญ

กระทู้สนทนา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ต.ค. 56)--ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม กับคณะ และคำร้องของนายสาย กังกเวคิน กับคณะ ที่ขอให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยให้มีคำสั่งห้ามไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ...(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 111, มาตรา 112, มาตรา 115, มาตรา 116 วรรคสอง, มาตรา 117, มาตรา 118, มาตรา 120, มาตรา 241 วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา 113 และมาตรา 114) ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
"ให้ยกคำร้องของพลเอกสมเจตน์ บุญถนอม กับคณะ ผู้ร้องที่ 1 และคำร้องของนายสาย กังกเวคิน กับคณะ ผู้ร้องที่ 3 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เนื่องจากเห็นว่ากรณีเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับประเด็นที่ศาลเคยพิจารณาและมีคำสั่งยกคำขอแล้วในคราวประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 และวันที่ 27 กันยายน 2556 ประกอบกับข้อเท็จจริงตามคำร้องในขณะนี้ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวใดๆ ไปยังนายกรัฐมนตรี" คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  หุ้น