ขอทราบข้อมูลการทำงานของกลุ่ม NGO ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

กระทู้คำถาม
คือผมค่อนข้างอึดอัดใจมานาน เวลาที่พี่น้องประชาชนบางส่วนมีความเคลือบแคลงใจในการทำงานของกลุ่ม NGO ในเมืองไทย โดยเฉพาะในกรณีเหล่านี้

1.ปัญหานายทุน บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ปีละมากๆ NGO อยู่ที่ไหนกันหมด ไม่เห็นออกมาต่อต้าน แต่กับการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ถึงกันออกมาค้านกันมากมาย

2.เวลาน้ำท่วม NGO หายไปไหนหมด ไม่เห็นออกมาช่วยชาวบ้าน ที่เขาลอยคอ ทรัพย์สินเสียหาย กันบ้าง แต่ต่อต้านการสร้งเขื่อนกันจริงๆ

เรื่องต่อว่าต่อขานเหล่านี้ มีให้ได้ยินกันเรื่อย จึงตั้งกระทู้ขึ้นมา เพื่อที่สมาชิกท่านใด พอจะมีข้อมูลการทำงานของ NGO ในประเด็นเหล่านี้บ้าง ขอให้ช่วยนำมาเผยแพร่กันในกระทู้นี้ด้วย เพื่อให้สังคมเลิกคลางแคลงใจกับบทบาทของ NGO เมืองไทยเสียที

ช่วยๆกันครับ ประกาศให้สังคมไทย สังคมโลกรับรู้ว่า NGO เราทำงานกันเพื่อสังคมจริงๆ ทุ่มเท เสียสละเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศกันจริงๆ โดยไม่ยึดถือผลประโยชน์ต่อส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนคนไทยสืบเนื่องไป

ใครมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview