รบกวนสมาชิกห้องไกลบ้านทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถาม เรื่อง ทัศนคติการใช้ภาษาไทยปนอังกฤษในการตอบ-ตั้ง คำถามค่ะ

กระทู้โพล
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Research Methods in English for Specific Purposes โครงการปริญญาโท  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้อ่านต่อการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย (code-mixing) :  กรณีศึกษากระดานสนทนาเว็บไซต์ Pantip.com "ห้องไกลบ้าน"

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม จะถูกนำมาสรุปในภาพรวม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเท่านั้นค่ะ

สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ >>>  https://docs.google.com/forms/d/1DEAXgc8Vi2nccjWwzfZoMKqPXrNyfoOFj13lwDXry9A/viewform

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ค่ะ
*** ปิดโหวต วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:02:46 น.
1.
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ