วิธีการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และ คดีที่เข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ แห่งนี้

กระทู้สนทนา
ทุกวันนี้ เราเห็น คนยื่นสำนวนคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญ จนกลายเป็นเรื่อง ปกติ
ปกติแบบที่ คนลืมไปแล้วว่า รัฐธรรมนูญ 2550 ได้ให้อำนาจ อัยการสูงสุดไว้
เพื่อกลั่นกรองมูลคดีทั้งหลายก่อนมีความเห็น สั่งฟ้องต่อ ตลก. รธน.

แต่กลับไม่มีคดีใดเลยที่ยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุด จนปัจจุบันนี้ มันกลายเป็น
วิธีปฎิบัติปกติในการข้ามหัว ทนายแผ่นดินอย่างอัยการสูงสุด หรือ แปลอีก
นัยหนึ่งคือ คดีต่าง ๆ ไมมีทนายแผ่นดินว่าความให้

อ่านข่าวแล้วก็อดสูใจไม่น้อย กรณีที่ ตลก. รธน. สั่งคดีที่ 137 สส. ยื่นให้ตี
ความว่า นายอภิสิทธิ์ พ้นจากการเป็น สส. เพราะไม่เข้าคัดเลือกทหาร ที่
พิจารณายืดเยื้อมาเป็นปี สุดท้ายก็หยุด โดย ตลก. รธน. โยนเรื่องไปให้
ศาลอื่น พิพากษาคดีก่อน ถึงจะมาวินิฉัยว่านายอภิสิมธิ์ ขาดจากการเป็น สส.
หรือไม่

มันแสดงถึงการขาดหลักการยุติธรรมโดยสิ้นเชิง เพราะ ศาลปกครอง ใช้วิธี
การปกครองมาพิจารณาคดี ศาลยุติธรรมใช้หลักกฏหมาย แพ่ง และ อาญา
มาพิจารณาคดี ส่วน ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่อย่างเดียวคือ คดีนั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือไม่

ฤา เป็นการที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ไปก้าวล่วง กดดัน อำนาจตุลาการของศาลอื่น

ที่แปลกใจคือ ตลก. รธน. เข้าไปยุ่งเหยิงกับการออกกฏหมายของประเทศ
แม้แต่ การออกกฏหมายงบประมาณ ด้วยไม่ทราบว่า หลงตนหรือไม่ ที่เข้า
ไปก้าวล่วง อำนาจนิติบัญญัติ

นิติบัญญัติ บริหาร และ ตุลาการ ในสังคมประชาธิปไตย ต่างคานอำนาจ และ
สามารถให้คุณ ให้โทษ ซึ่งกันและกันได้

มีประเทศไทยเนี่ยแหละ ที่ ทั้ง นิติบัญัติ และ บริหาร ที่ถูกคานอำนาจจาก
ตุลาการ แต่ในทางตรงกันข้าง สองอำนาจนั้น ไม่สามารถ ให้คุณ ให้โทษ
อำนาจตุลาการได้แม้แต่เส้นขน


จึงมีคำถาม ถามว่า ใครคือคนปกครองประเทศไทย กันแน่ และ รากเหง้า
ที่เกิดจากมดลูกเผด็จการ มันยังคงอยู่จนถึงปัจจบันจริงหรือไม่
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รัฐธรรมนูญ กฎหมายการเมือง การเมือง