จากคอรับชั่นเชิงนโยบาย กลายเป็นนวตกรรมใหม่ คอรับชั่นเชิงงบประมาณ

กระทู้สนทนา
เริ่มแรกคอรับชั่นพื้น ๆ
กินหินกินทรายกินจอบ

คนฉลาดเป็นกรด
เริ่มรุ่งเรืองจากการค้าขายกับรัฐ
ต้องจ่ายใต้โต๊ะ เสียดาย
มองเห็นช่องทางใหม่
หากได้อำนาจรัฐ

เกิดนวตกรมใหม่
คอบรับชั่นเชิงนโยบาย
แก้ไขกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง
กวาดเงินเป็นกอบเป็นกำ และยากต่อการตรวสอบเพราะทำตามกฎหมายที่ตัวเองแก้

หลัง ๆ เริ่มทำยาก เพราะต้องมีกฎหมาย และ งบประมาณมาเกี่ยวข้อง

มีแนวคิดใหม่
คอรับชั่นเชิงงบประมาณ

แก้ไขการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ยุ่งยากใรการคอบรับชั่น
มาเป็นเงินกู้ที่ไม่ใช่เงินแผ่นดิน
ลำซำเงินที่ใช้ ไม่ต้องมีรายละเอียดประกอบ
ไม่ต้องอิงกฎหมายงบประมาณการใช้เงินแผ่นดิน

ถ้าสำเร็จ ต่อไปจะเจอ
พรบ เงินกู้เพื่การศึกษา
พรบ เงินกู้เพื่อการเกษตร
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รัฐบาล พรรคการเมือง การเมือง