ช่วยเขียน ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและถูกหลักให้ผมหน่อยครับ

กระทู้คำถาม
พชธกร  พด - ทะ - กอน
จันทร์โอทาน  จัน - โอ - ทาน
แสดงความคิดเห็น
Preview