""++++เพื่อนๆ พี่ น้อง ชาว Pantip คิดอย่างไรกับการสร้างเขื่อแม่วงศ์+++++""

กระทู้สนทนา
มีเขื่อน  ไม่มีป่า
                  ไร้ป่า     ก็ไร้ฝน

                ไร้ป่า    ใครทุกข์ทน
            สัตว์และคน  อยู่เยี่ยงไร

                ทำร้ายป่า  เพื่อสร้างเขื่อน
            ไร้บ้านเรือน   สัตว์อยู่ไฉน

             สร้างเขื่อน    นี้เพื่อใคร
            ฤากั้นน้ำได้    ไม่ท่วมเมือง

    ใยไม่คิดอยู่ร่วมกัน   ธรรมชาติเอนกอนันต์หนุนเนื่อง
จัดการน้ำเพื่อประโยชน์เมือง  ไม่ให้เปลืองต้องโค่นป่า

     สร้างฝายหลายหลายฝาย  ลดหลั่นกันไปทั่งพงพนา
กักเก็บน้ำทั่วพารา        เล็กน้อยใหญ่ในชุมชน

     ไม่ต้องทำลายป่า    ลองร่วมมาคิดสักหน
บริหารน้ำบริหารป่าโดยประชาชน  เพื่อทุกคนโดยเทียมกัน


ก่อนอื่นออกตัวก่อนว่าผมเองก็ เฝ้ามองอยู่ห่างๆ กับโครงการนี้ครับ

**"ปู"สั่งเร่งเดินหน้า"เขื่อนแม่วงก์"

       ภายหลังการประชุม น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงกรณีที่รัฐบาลยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ว่า ได้สั่งการให้ทางพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว และต้องเรียนว่าทุกอย่างมีความจำเป็นทั้งนั้น และมีทั้งข้อดี ข้อเสีย แต่ที่สำคัญ คือ การพูดคุยให้เกิดความเข้าใจและหาทางออกกัน

       รายงานข่าวแจ้งว่า เขื่อนแม่วงก์ เป็นโครงการเร่งด่วน อยู่ในแผนลุ่มน้ำพัฒนาสะแกกรัง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 ครอบคลุมพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำแม่วงก์ ลุ่มน้ำคลองโพธิ์ และ ลุ่มน้ำห้วยทับเสลา ซึ่งทั้ง 3 ลุ่มน้ำจะไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำสะแกกรัง จ.นครสวรรค์ สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนจะไหลลงสู่เจ้าพระยา โดยหากก่อสร้างเสร็จ จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งบรรเทาอุทกภัย และเป็นแหล่งน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก วงเงินงบประมาณ 13,280,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2562 รวม 8 ปี แต่หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ก็ได้ถูกชาวบ้านคัดค้าน

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก ครม.เงาพรรคประชาธิปัตย์ แถลงมติ ครม.เงาเกี่ยวกับการอนุมัติหลักการของ ครม.ในวันที่ 10 เม.ย. 2555 ให้ตั้งเงินกู้ 1.3 หมื่นล้านบาทสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะเรื่องเขื่อนแม่วงก์มีการศึกษาตั้งแต่ปี 2525 พบว่าการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่ผ่านมาตลอด แต่ทำไมในรัฐบาลชุดนี้จึงมีการอนุมัติหลักการให้เงินกู้ เมื่อติดตามเหตุผลก็พบว่าทางกรมชลประทานอ้างถึงปัญหาน้ำท่วมจากการศึกษาของ กยอ.และ กบอ.ค้านกับภาคประชาสัมคมที่ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวน้ำไม่ท่วม การสร้างเขื่อนแม่วงก์จึงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ ครม.เงาจึงตั้งข้อสังเกตว่าการอนุมัติครั้งนี้อาจต้องการให้มีการศึกษาอีไอเอและเอชไอเออีกครั้ง เพื่อใช้งบประมาณ 200-300 ล้านบาท ถือเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เพราะรู้อยู่แล้วว่าแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้ อีกทั้งไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบอีไอเอและเอชไอเอด้วยหลังจากที่ ครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณวงเงิน 13,280,000,000 บาท ให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง และทดน้ำในช่วงน้ำท่วม โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2562 รวมระยะเวลา 8 ปี

ในช่วงบ่ายวันนี้ ชาวบ้านจาก 4 อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอแม่วงก์ ชุมตาบง แม่เปิน และ อำเภอลาดยาว และชาวบ้านจากอำเภอต่างๆของ จังหวัดอุทัยธานี และ กำแพงเพชร ประมาณ 5,000 คน นัดรวมตัวกันบริเวณสี่แยกตลาดเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ของรัฐบาล ซึ่งจุดที่นัดรวมตัวกันห่างจากบริเวณที่จะก่อสร้างสันเขื่อน ประมาณ 10 กิโลเมตร

นางสาวปราณี เลิศสงคราม นายก อบต.เขาชนกัน เปิดเผยว่า เวลานี้ชาวบ้านในพื้นที่ตื่นตัวมาก กับการที่จะได้เห็นเขื่อนแม่วงก์ เพราะต่อสู้ให้ได้มายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอแม่วงก์ แม่เปิน ลาดยาว ชุมตาบง ฯลฯ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร ทำไร่มัน ไร่อ้อย สวนส้ม ทำนา

บางพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน เวลาหน้าฝนน้ำป่าก็จะท่วมไร่นาเสียหายหมด ช่วงหน้าแล้งก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะแล้งหนัก หากชาวบ้านได้เขื่อนแม่วงก์จะช่วยด้านการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรเหมือนชาวบ้านที่อื่นๆ และยังช่วยชะลอน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งพื้นที่ความเสียหายจากข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านเดินป่าสำรวจกันนั้น ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่หรือสัตว์ป่าล้มตายตามที่เป็นข่าว ขอให้ผู้คัดค้านเห็นใจชาวบ้าน


**ป่าแม่วงศ์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์อันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 558.750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร

#http://th.wikipedia.org

**สัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ 558,750 ไร่ หรือ (894 ตร.กม.) สามารถจำแนกลักษณะพืชพรรณและสัตว์ป่าดังนี้

ลักษณะพืชพรรณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย

    ป่าดิบเขา ประมาณ 0.88 %
    ป่าดิบแล้ง ประมาณ 21.85 %
    ป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณชื้นประมาณ 9.24%
    ป่าเบญจพรรณ ประมาณ 59.05 %
    ป่าเต็งรัง ประมาณ 6.77 %
    ทุ้งหญ้าหรือไร่ร้าง ประมาณ 2.21 %

ทรัพยากรสัตว์ป่า สามารถจำแนกได้ดังนี้

    สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 57 ชนิด 26 วงศ์
    สัตว์จำพวกนก จำนวน 305 ชนิด 53 วงศ์
    สัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 22 ชนิด 11 วงศ์
    สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 7 ชนิด 4 วงศ์
    ปลา จำพวกปลาน้ำจืด จำนวน 68 ชนิด 14 วงศ์


ป่าแม่วงศ์เป็นป่าปิดประมาณ 20 ปี มีสัตว์ป่านานาชนิดอยู่ด้วยมากมาย มีความอุดมสมบูณ์ ของระบบนิเวศ


    มหัศจรรย์ป่าแม่วงก์ 10 ปี เสือโคร่งเพิ่ม 11 ตัว ไม่ค่อยเจอที่ไหนในโลก
วันที่ 11 กรกฎาคม นายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ผ้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือ ให้สัมภาษณ์ว่า จากการสำรวจประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นที่น่ายินดีว่า ล่าสุดพบเสือโคร่ง จากภาพถ่ายที่ได้ติดกล้องคาเมร่าแท็ปส์ไว้ตามจุดต่างๆ อย่างน้อย 11 ตัว ด้วยกัน เป็นเสือวัยรุ่นและตัวเต็มวัย 8 ตัว และเป็นลูกเสืออีก 3 ตัว“จากเดิมที่เราเคยสำรวจเมื่อปี 2543-2545 เราไม่เคยพบเสือโคร่งในพื้นที่ป่าแม่วงก์เลย เพิ่งมาเจอรอยตีนบ้างในราวปี 2547-2550 แต่ปัจจุบันหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เริ่มมีมาตการการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ มีความเข้มงวด เรื่องการดูแลพื้นที่ป่าในอุทยานแม่วงก์มากขึ้น พบว่าทั้งเสือโคร่งและเหยื่อเสือโคร่ง ไม่ว่าจะเป็นกระทิง วัวแดง หรือกวาง ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วย”

ก่อนอื่นมาดูกันครับ

22 พฤษภาคม 2012 - นายวีระกร คำประกอบ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า เขื่อนแม่วงก์ ศึกษาอีไอเอมาแล้ว 4 รอบจนไม่รู้ว่าจะให้มีการศึกษา"หาพ่อกันทำไมอีก" ทั้งที่ชาวบ้าน 90% เอาเขื่อนนี้ มีเพียง 10% ไม่ตอบคำถามและไม่แน่ใจเท่านั้น

       "อยากถามว่าที่เอ็นจีโอ มาบอกว่ามีต้นสัก 160,000 ต้นนั้นเป็นต้นสักขนาดเท่าหัวแม่โป้ง 1-2 นิ้วก็นับว่าเป็นสักสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าใครไปเดินป่าแถวสบกกไปช่องเย็นจะรู้ว่าส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ และป่าเต็งรัง เช่นเดียวกับเสือโคร่งที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร บอกว่าเจอเสือโคร่งที่นี้ ผมคิดว่ามันคงไม่ยอมรอให้น้ำท่วมและจมน้ำตายแน่ๆ" นายวีระกร กล่าว

# ลิ้งคฺ อ้างอิง  http://www.flood.rmutt.ac.th/?p=2777

หากสนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก block นี้ ครับว่า มันสมบณ์แค่ไหน

http://www.oknation.net/blog/charlee/2012/05/28/entry-2

Credit คุณ BlueHill ครับ

จากเบื้องต้น

ศศิน เฉลิมลาภ ยื่นหนังสือเพื่อคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์


#####

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอถ้าว่างลองฟังกันดูครับ
รวบรัดเลยนะครับ
รายงาน EHIA ไม่ผ่านครับ แต่ รัฐ บอกว่าผ่าน ?????? คือการสร้างเขื่อนครั้งนี้ไม่คุ้มค่าต่อ ระบบนิเวศ ธรรมชาติและ สัตว์ป่า ผม ประโยชน์ครังนี้ อยู่กับใคร ?  

ปล( ครั้งนี้เสนอผ่านอีกหน่อย แก่งเสือเต้นที่มีไม้สักทองเต็มไปหมด ก็ผ่านตัดกัน ทำเขื่อนเอาไม้ไปขายสยายใจคนรับทรัพย์กันไปใช่ไหมครับ )

ฝากคำสุดท้ายครับของมหาอัตมคานธี กว่าวไว้ครับ "ทรัพยากรธรรมชาติมีพอต่อมนุษย์ แต่จะไม่มีวันพอกับ มนุษย์ ที่ โลภ เพียงคนเดียว"

######แสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพครับ

# แก้ไขลิ้งครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชามติ วิศวกรรมศาสตร์