เพลงที่ใช้ร้องในวันเข้าค่ายลูกเสือ เท่าที่จำได้ มีเพลงอะไรบ้าง

กระทู้คำถาม
เช่น ระฆังใบน้อยในวัดพระแก้วดังดิ่ง ด้อง ๆ

หมู่ในที่มาทีหลังโปรดระวังรำวงศ์สันนิบาตร

อับราฮัม มีบุตรเจ็ดคน บุตรเจ็ดคนมีบิดาชื่ออับราฮัม

พวกเรา ๆ มาชุมนุมต่างภูมิใจรักสมัครสมาน ล้วนมิตรจิตรชื่อบานสราญเริญอยู่ ทุกผู้ทุนนาม

ฯลฯ

เท่าที่นึกได้มีแค่นี
แสดงความคิดเห็น
Preview