การใช้งาน Line เบื้องต้น

กระทู้สนทนา
บทความนี้เขียนเื่พื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับการเล่น Line
และข้อควรระมัดระวังในการใช้งานตามที่เคยพบเห็น
ที่น่าจะเป็นข้อพึงระมัดระวังได้ในระดับหนึ่ง
ขอผ่านเป็นขั้นตอนหลังการจดทะเบียนแล้ว
ไปที่ More เพื่อเข้าหน้าจอนี้ก่อน
เพื่อตรวจสอบค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นเบื้องต้นก่อน


เลือกที่ Settings

เลือก Profile

ตรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อความที่ต้องการจะแสดง

เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วกด Send

จะปรากฎข้อความที่หน้าจอก่อน

กดที่ OR Code Z (หมายเหตุบางรุ่นจะไม่อยู่ในจุดนี้)

ใช้ถ่ายรูปไว้พูดคุยกันใน Line ได้เลย เวลาติดต่อกับเพื่อนที่เล่น Line กันควรจดทะเบียน Email ไว้ก่อน จะสามารถเล่น Line กับ PC ที่ลง App Line ไว้


หมายเหตุ  facebook บางท่านแนะนำว่าไม่ควร link
เพราะมีปัญหายุ่งยากตามมาภายหลัง


เริ่มระบุบัญชี Email และ Password

เสร็จแล้วกด Email Verification ตรวจสอบการจดทะเบียนใช้ Email

ต้องไปเปิดบัญชี Email เพื่อรับ Code

ใช้หมายเลขดังกล่าวใส่เข้าไปเพื่อจดทะเบียน

กรอกหมายเลขดังกล่าว

จดทะเบียนเรียบร้อย

ถ้าจะเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ควรลบทิ้งก่อนเปลี่ยนบัญชี email ใหม่

การปรับปรุงบางรายการ

กดลบทิ้งเลยก็ได้ Cancel Regristation
เริ่มต้นกับการ chat

โปรแกรม line จะค้นหาเพื่อนที่มีการติดตั้ง line ไว้เรียบร้อยแล้ว
จากเพื่อน/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/คนที่เคยติดต่อที่ได้บันทึกหมายเลขเครื่องไว้  
หรือจากเจ้าหนี้/ลูกหนี้/คนที่เคยติดต่อที่ได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้  
แม้ว่าเราจะไม่ได้บันทึกรายชื่อไว้ในเครื้องก็ตามแต่  ทั้งนี้รวมถึงบัญชี email ด้วย
ซึ่งมักจะปรากฎรายชื่อคนแปลกหน้า(ไม่ใช่คนหน้าแปลก) โผล่ขึ้นมาสม่ำเสมอ

เมื่อเลือกจะ chat กับเพื่อนที่รู้จัก


ให้สังเกต จะมีรูปเครื่องหมาย + กับรูปหน้าอมยิ้ม
พิมพ์ข้อความลงในช่องว่าง  Return จะขึ้นบรรทัดใหม่

หลังกด Send  จะปรากฎข้อความ

การใส่รูปเล็ก ๆ แสดงอารมย์ในข้อความ  ให้กดรูปหน้าคนอมยิ้ม
ที่อยู่ติดกับเตื่องหมาย +  ให้เลื่อนมาตรงจุดนี้
ถ้าจะส่ง Strikers ก็เลือกส่งได้เลย  แต่พิมพ์้ข้อความไม่ได้

จะสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกด้านจะเป็นรูปคีย์บอร์ด กับเครื่องหมาย +
จะยังไม่ขึ้นรูปก่อน  จะเป็นข้อความในกรอบ [ ] ต้องส่งก่อนจึงจะปรากฎ
แต่มีเงื่อนไขคือ  เครื่องของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมี emotion ดังกล่าวด้วย
จึงจะเห็นภาพ emotion เหมือนกัน
แต่ถ้าไม่มีจะปรากฎเป็นข้อความว่าง ๆ
หรือเป็นเครื่องหมายกากะบาท
เหมือนกับเครื่องที่ไม่มีฟอนต์แบบเดียวกัน
เวลาเปิดอ่านภาษาจะอ่านไม่รู้เรื่อง

เสร็จแล้วลองกดส่งดู
หมายเหตุ  กรณีส่งข้อความยาว ๆ
เครื่องบางรุ่นจะไม่สามารถอ่านข้อความได้ครบ
จะมีข้อความให้ไปที่ link  http://line.naver.jp/update เพื่อให้ update app
แต่โทรศัพท์บางรุ่นจะไม่สามารถ update ได้แล้ว

จะเห็นข้อความกับการแสดงอารมย์ตามภาพ
คราวนี้ถ้ากดตรงข้อความในเครื่องสักครู่จะปรากฎคำว่า Copy
ให้เอานิ้วแตะคำว่า Copy (จะสามารถนำไปใช้ในการส่งข้อความให้กับเพื่อน ๆ คนอื่นได้อีก
โดยเปิดบัญชีเพื่อนใน line แล้วไปวาง paste ภายหลัง)

ไปที่ช่องกรอกข้อความ นิ้วแตะวางไว้สักครู่จะมีคำว่า paste ปรากฎ

กดที่คำว่า paste จะมีข้อความปรากฎในช่องว่างแล้ว send
(สามารถปรับไปใช้กับ line เพื่อนคนอื่น ๆ ได้อีก
ด้วยการเปิดรายชิ่อเพื่อนแล้ว paste ลงไปแล้ว send)


กรณีกดที่เครื่องหมาย + จะเป็นการส่งภาพ clip หรือ อื่น ๆ
หมายเหตุ  เครื่องบางรุ่นจะแตกต่างกับภาพนี้
เลือกภาพที่ต้องการส่ง

ได้ภาพต้องการแล้ว

กดส่งจะีมีภาพไปปรากฎใน line เพื่อน

หมายเหตุ ควรเลือกภาพขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากนัก  
เพราะจะมีปัญหาเวลาเพื่อนรับจะ load ภาพมาช้ามาก
ถ้า wifi หรือ 3g มีปัญหาจะส่งไม่ค่อยผ่าน
จะมีเครื่องหมายสีแดง ต้องกด Delete หรือ Resend ในภายหลัง
การบริหารจัดการเพื่อน

โปรแกรม line จะค้นหาเพื่อนที่มีการติดตั้ง line ไว้เรียบร้อยแล้ว
จากเพื่อน/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/คนที่เคยติดต่อที่ได้บันทึกหมายเลขเครื่องไว้  
หรือจากเจ้าหนี้/ลูกหนี้/คนที่เคยติดต่อที่ได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้  
แม้ว่าเราจะไม่ได้บันทึกรายชื่อไว้ในเครื้องก็ตามแต่  ทั้งนี้รวมถึงบัญชี email ด้วย
ซึ่งมักจะปรากฎรายชื่อคนแปลกหน้า(ไม่ใช่คนหน้าแปลก) โผล่ขึ้นมาสม่ำเสมอ

ในกรณีต้องการบริหารจัดการเพื่อนบางคนที่ไม่รู้จัก


เข้ามาที่รายการ Chats  เลือก edit

จะขึ้นรายชื่อเพื่อน ๆ ขึ้นมา
รายไหนไม่พึงประสงค์ก็แต้มตรงเครื่องหมายวงกลม
จะขึ้นเครื่องหมาย / แล้วกด Delete ทิ้งไปเลย

ส่วนในกรณีต้องการสะกัดกั้น Block หรือ ซ่อน Hide
ให้ไปที่รายการดังกล่าว Friends (เพิ่มเพื่อนค้นหาเพื่อน)

แล้วจะมีรายชื่อปรากฎ

เลือกรายชื่อได้เพียงทีละรายการคือจะ  Block หรือ จะ Hide
ในกรณีต้องการนำกลับคืนภายหลังให้กลับไปที่ Settings

เลือกที่คำว่า Friends

เข้าไปในรายการจะมีรายชื่อเพื่อนที่ถูกกีดกัน หรือซ่อนไว้

ถ้าต้องการให้กลับคืนมาก็ Unblock

ไม่มีเพื่อนที่ซ่อนไว้
กรณีต้องการเพิ่มเพื่อนแบบอัตโนมัติตรงช่อง contract

ตั้งค่าแบบนี้  server line จะค้นหาเพื่อนให้เองโดยอัตโนมัติTips อื่น ๆ เบ็ดเตล็ด

รายการต่อไปนี้ถ้าตั้งไว้จะมีประโยชน์ในการใช้งาน


ช่องรายการ Notifications จะมีรายการที่น่าสนใจ

แนะนำว่าควรเปิดไว้

แนะนำว่าควรเปิดไว้เช่นกัน

รายการที่แนะำนำสำคัญ  เพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาในการพิมพ์ส่ง line
กรณีมีปัญหาเพิ่มเติมถามได้ทางหลังไมค์
ถ้าตอบได้จะกลับมาตอบในกระทู้ให้ครับ

Tips  วิธีการจับภาพหน้าจอ iPad  ภาพจะไปเก็บไว้ที่ Photos

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview