สอบถามการกู้สร้างบ้าน ธอส-กบข ครับ

กระทู้คำถาม
รบกวนสอบถามหน่อยครับ

1. ผมเป็นข้าราชการ + สมาชิก กบข. อายุราชการเหลือ 30 ปี  เงินเดือน 16,000 บาท หักสวัสดิการต่างๆ เหลือ 14,000 บาท
    มีหนี้ผ่อนรถอยู่ 7000 บาท ค้างอีก 6 งวด (ไม่ได้ผ่อนเอง น้องยืมชื่อผ่อน)
    แฟนผมเป็นพนักงานราชการ เงินเดือนหักประกันสังคมเหลือ 16,000 บาท
    ถ้าจะกู้สร้างบ้านประมาณ 1,500,000 บาท บนที่ดินพ่อตา ประมาณ 2 งาน จะกู้ได้ไหมครับ ต้องโอนที่เป็นของแฟนก่อนหรือป่าว

2. ที่มองๆ ไว้ว่าจะกู้คือโครงการ บ้าน ธอส.-กบข. สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9 ทุกท่านว่าน่าสนใจไหมครับ
    หรือมีของธนาคารอื่นที่ดีกว่า

    รายละเอียด ธอส.- กบข.
           วงเงินกู้   ไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร
           ปีที่ 1    เดือนที่ 1-7            = 0.00% ต่อปี
                        เดือนที่ 8-24    = MRR-2.00% ต่อปี
                        เดือนที่ 25   จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา    = MRR-1.00% ต่อปี
          ยกเว้น
                    - กรณีกู้เพื่อชำระหนี้และหรือซื้ออุปกรณ์ฯ    = MRR ต่อปี

          ปัจจุบัน MRR = 7.125% ต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview