+++ ถนนที่สวยงาม ....... ว่ากันว่าต้องไปดูให้เห็นกับตาตัวเอง +++

กระทู้สนทนา
Guoliang Tunnel (อุโมงค์โกว์เหลียง, จีน)

ถนนภายในอุโมงค์มีความยาว 1.2 กิโลเมตร อุโมงค์สูง 5 เมตรและกว้าง 4 เมตร เปิดให้สัญจรในวันที่ 1 พฤษภาคม 1977อุโมงค์โกว์เหลียง เป็นถนนอุโมงค์ที่เลาะผ่านภูเขาภูเขาไท้ฮาง เมืองหูหนาน ประเทศจีน ประวัติศาสตร์ของอุโมงค์นี้น่าสนใจเพราะถนนอุโมงค์นี้ เป็นถนนที่เกิดน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านในหมู่บ้านแถบนั้น ต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะสร้างถนนอุโมงค์เส้นนี้เพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอก จึงได้เริ่มโดยการแกะสลักถนน ลัดเลาะผ่านภูเขา โดยลงทุนและลงแรงทั้งหมดโดยชาวบ้านในแถบนั้น

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภูมิศาสตร์ หน้าต่างโลก เที่ยวต่างประเทศ