อยากทราบการสะกดคำ ของอาหารจีนเหล่านี้ ขอตัวอักษรจีน

กระทู้คำถาม
จะหาข้อมูลเป็นภาษาจีนให้คนจีนอ่าน แต่ไม่ทราบตัวอักษรจีนที่เรียกชื่ออาหาร อยากทราบว่าชื่ออาหารเหล่านี้สะกดยังไง ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตาเป่าอาโก้ย
ตั่งกั๊วป่าว
บังเฉัยนโก้ย
หมี่หุ้นป๋าฉ่าง
ซีต้าวซ้อ
ตึงเกดโก้ย
อิ้วมั่วปัว
แชะโก
โอต้าว
เซียงเต้าทึง
ซกซา
จิ้วเฉ้ง
กิมเก็กโซ
กิมโซเปีย
ฉ่ายโบ้ย
บะอิวโผะ
ฮองหงันเปีย
โซเกี้ยว
กึงกังเปีย
กุ่ยซือเปีย
ฮุนเพียงโก
เกียมโก
เต็กกากี่
เต่ากั้ว
เต่ากั้วจี่
กั่นโต้ง
จือถังกัว
กังเหล็กเต้าโก
ฮวงกัวะโซ
ซวนน้า - ต้นกระเทียม
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน