Dtac ได้รับข้อความโอนย้ายไป Trinet แต่ใช้งานไม่ได้

กระทู้คำถาม
ได้รับข้อความว่าอยู่ระหว่าการโอนย้าย ดังนั้นจึงปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ แต่ก็ยังใช้งานไม่ได้
พอลองโทรออกจะขึ้นว่า เครือข่ายใช้งานไม่ได้ คือจะต้องตั้งค่าอะไรก่อนหรือเปล่าคะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  3G Mobile Operator