ประเด็น ที่มาของ สว.

กระทู้สนทนา
ออกตัวก่อนนะครับ ผมไม่ใช่นักการเมือง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับฝ่ายการเมือง และไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ถือว่าเรามาคุยกันแบบชาวบ้าน ว่า เราคิดอย่างไรกับ "ที่มาของ สว."

ขอเปิดประเด็นดังนี้

จากที่ฟัง สส.ฝ่ายค้าน และ สว. คืนวันที่ 21 สค. 2556 ผู้แปรยัตติเกี่ยวกับที่มาของ สว.

- สว. ควรมีที่มาจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ

คำถาม กลุ่มอาชีพมีมากมาย คงยากที่จะจัดกลุ่มและหาตัวแทนมาได้อย่างเหมาะสม บางคนมีสถานะอยู่หลายกลุ่ม จะเลือกกลุ่มอย่างไร?

ทรรศนะส่วนตัว = กลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ขณะนี้ เช่น สมาคมสื่อ สมาคมทนายความ แพทยสภา สมาคมพ่อค้าส่งออก ฯลฯ มักเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากเกินไป ไม่มีแนวคิดที่เป็นตัวแทนประชาชนทั่วไป

- สว. บางส่วน ควรมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม (ซึ่งก็คือ การสรรหา จากกลุ่มที่ไม่ใช่ประชาชนนั่นเอง)

คำถาม กลุ่มใด หรือใคร จะเป็นผู้สรรหา ยึดโยงกับประชาชนหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้หรือไม่

ทรรศนะส่วนตัว = บทบาทของ สว.สรรหา ซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้ง ตรวจสอบองค์กรอิสระต่างๆ โดยที่มา ได้รับการสรรหาจากองค์กรอิสระบางส่วน ทำให้การทำหน้าที่ไม่เที่ยงตรง เสมือนต่างตอบแทนองค์กรอิสระที่สรรหาตนเข้ามา

- สว. เลือกตั้ง จะเป็นสภาผัวเมีย หรือถูกควบคุมโดยสภาผู้แทนราษฎร

คำถาม การจำกัดสิทธิ์ของผู้สมัคร เป็นการขัดกับกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในแง่ปฏิบัติ หาก สส.ส่งลูกน้องที่ไม่ใช่ญาติมาลง สว.จะป้องกันได้อย่างไร


ทรรศนะส่วนตัว= ผมมีความเชื่อมันต่อความคิดของประชาชน ว่าจะสามารถเลือก สว.ที่เหมาะสมได้


เปิดประเด็นไว้เพียงนี้ก่อน
ใครจะเปิดเพิ่มก็ขอบคุณนะครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  พรรคการเมือง รัฐธรรมนูญ การเมือง วุฒิสภา เลือกตั้ง