+++ เขตเมืองที่มีขนาดและความเจริญมากกว่าตัวจังหวัด (อำเภอเมือง) ในประเทศไทย +++

กระทู้สนทนา
เขตตัวเมืองหรือตัวอำเภอในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดและความเจริญน้อยกว่าตัวจังหวัด (อำเภอเมือง) ที่ตั้งอยู่ แต่มีบางจังหวัดเช่นกันที่มีเขตเมืองหรือตัวอำเภอซึ่งมีขนาดและความเจริญมากกว่าตัวจังหวัด โดยจะเป็นที่ไหนบ้างลองมาดูกันครับ และเนื่องจากเป็นกระทู้สนทนา เพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้เต็มที่เลยครับ ถือว่าแลกเปลี่ยนกัน ...........

แสดงความคิดเห็น
Preview