คำว่า " ติว " ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร ครับ

กระทู้คำถาม
เปิด ดิก ดู  เห็นมีแต่   tutor  เป็นได้ทั้ง  n.  vi. vt.


งั้นที่เรา พูดทับศัพท์  ว่า   ติว    นี่ในภาษาอังกฤษจริงๆ ไม่มี ใช่หรือเปล่า  ครับ
ดอกไม้ดอกไม้
แสดงความคิดเห็น
Preview