"ลุงแอ็ด".....แสดงตนที่ต้นสังกัด

กระทู้สนทนา
ตั้งแต่ลุงแอ็ดไปล้มป่วยที่โรงพยาบาลเอกชน โดนส่งตัวฉุนเฉินไปยัง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จนสวนหัวใจ ใส่บอลลูนในหลอดเลือดเสร็จไปหนึ่งเส้น.....ผู้ที่ลุงแอ็ดไปใช้สิทธิ์เขายังไม่รู้สักกระแอะเดียวนะนี่...................


แต่พอลุงออกจากพระมงกุฎฯ และต้องไปรักษาต่อเนื่องนี่ซี  คราวนี้มันไม่ใช่เหตุฉุกเฉินแล้ว ถึงแม้หมอใหญ่จากพระมงกุฏจะยินดีรักษาให้ก็ตาม  ดังนั้น  ลุงแอ็ดจำเป็นต้องไปแสดงตัวที่โรงพยาบาลต้นสังกัด ที่บอกไว้ในบัตรประชาชน 13 หลัก คือ "โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" จังหวัดนนทบุรี


วันที่ไปแสดงตัว  รพ. พระมงกุฏเขาก็มีใบส่งตัวไปให้ ซึ่งในใบส่งตัวนี้ ได้อธิบายค่าใช้จ่ายโดยประมาณไว้เสร็จว่า  ถ้าลุงแอ็ดจะต้องรักษาตัวต่อ ไม่ว่าที่โรงพยาบาลใดก็ตาม ก็จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้  ซึ่งลุงแอ็ดอยากเอารายละเอียดมาเรียนให้ทราบเพื่อเป็นการยืนยันว่า  โรงพยายาลไหน เขาก็คิดค่าใช้จ่ายพอๆ กัน เพียงแต่ "ผู้ใดจะเป็นผู้จ่ายเท่านั้น"


ค่าใช้จ่ายที่ รพ.พระมงกุฏฯ ประมาณการ ให้ รพ. พระนั่งเกล้า

1.  การตรวจสวนหัวใจ                                                      10,000.- บาท

2.  การขยายเส้นเลือดโคโรนารีโดยใช้บอลลูนใส่ขดลวด             40,000.- บาท

3.  ค่ายาและเวชภัณฑ์                                                       1,000.- บาท

4.  ค่าสายสวนนำเข้าหลอดเลือด                                             675.- บาท

5.  ค่าสายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด                              500.- บาท

6.  ค่าสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือด
     โคโรนารี สายละ 1,000.- จำนวน 2 สาย                            2,000.- บาท

7.  ค่าสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยาย
     หลอดเลือดโคโรนารี                                                   4,000.- บาท

8.  ค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน
     เส้นละ 10,000.- จำนวน 2 เส้น                                    20,000.- บาท

9.  ค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วย
     ขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ เส้นละ 30,000.-
     จำนวน 2 เส้น                                                         60,000.- บาท

10.  ค่าสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือด
      ด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน                            40,000.- บาท


รวมทั้งสิ้น                                                          182,175.- บาท


                     (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  


ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า  ถ้าลุงแอ็ดจะรับการรักษาโดยการใช้บอลลูนใส่ขดลวด เส้นที่ 2 ก็ต้องเสียเงินประมาณ 182,175.-  รวมกับครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาลประมงกุฏ อีกประมาณ 200,000.-บาท


รวมแค่ 2 เส้น  เป็นเงิน 382,175.- บาท


ถ้ารพ.พระนั่งเกล้าจะทำการรักษาเอง รพ.พระนั่งเกล้าก็ต้องจ่าย  เพราะลุงแอ็ดหามีเงินขนาดนั้นไม่  แต่ลุงแอ็ดยินดีจ่าย 30.-บาท ตามสิทธิ์


ดังนั้น  ตามที่คุณหมอของโรงพยาบาลเอกชน ที่บอกลุงแอ็ดว่า "ค่าใช้จ่ายอย่างต่ำไม่เกินสี่แสนบาท" นั้น  คงเป็นอย่างต่ำต่อเส้น  ถ้าต้องรักษาทั้งหมด 3 เส้นอย่างที่ตรวจเจอนี้  ก็ประมาณ 1.2 ล้านบาท.........แม่เจ้าโว้ย.......อะไรมันจะสูงถึงขนาดนี้  ไม่น่าเชื่อ  แต่ก็ต้องเชื่อ ..... เพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้น
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ