การภาวนา

กระทู้สนทนา
"การภาวนานี้ควรจะมีในทุกคนๆสำหรับเราเป็นชาวพุทธ
ไม่ควรปล่อยวาง เพราะการภาวนาเป็นธรรมสดๆร้อนๆ
รากแก้วของพุทธศาสนาคือการภาวนา
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนา
สาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยการภาวนา...
รากแก้วที่จะถอนกิเลสตัณหา
ออกจากจิตใจให้พ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงก็คือการภาวนา
จึงขอให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน"

๑๐๐ ปีชาตกาล
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ปฏิบัติธรรม ศาสนา