อารยธรรมโลกยุคโบราณที่ยังคงมีอิทธิพลต่อโลกในปัจจุบันมีอะไรบ้างคะ

กระทู้คำถาม
ยกตัวอย่างให้หน่อยคะ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 9
ขอตอบว่าโรมันครับ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ยังไงมรดกของโรมันก็ยังมีอิทธิพลกับเราครับ
ทั้งชาติตะวันออกตะวันตกต่างก็ยอมรับว่ามรดกของอารยธรรมโรมันมีความเป็นสากลในตัวของมันเอง
ไม่ว่าจะทั้งด้านกฏหมาย แนวคิด สถาปัตย์ ศิลปะ ภาษา ความเป็นโรมันยังอยู่กับเรามาตลอด

สังเกตได้ว่าสถานที่สำคัญๆทางราชการของแทบทุกประเทศในโลก มักจะมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ที่รับเอารูปแบบมาจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมันโบราณ(แต่ส่วนมากจะเหมือนโรมันมากกว่า) เสมือนว่าความเป็นกรีก-โรมัน นั้นสื่อถึงความเป็นอารยะและมีความเป็นสากลพร้อมๆกัน

  กษัตริย์หรือมหาราชผู้พิชิตในสมัยก่อน ก็มักจะเปรียบอ้างตนกับตำแหน่งซีซาร์ และพยายามสร้างจักรวรรดิ์ของตนให้ทัดเทียมกับโรมันโบราณ
แม้กระทั่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ที่แม้จะเป็นอาณาจักรของชนเผ่าเยอรมัน แต่ก็พยายามเปรียบจนให้ทัดเทียมกับชาวโรมัน
ซาร์แห่งรัสเซีย คำว่า"ซาร์"ร้องไห้Tzar) ก็แผลงมาจากคำว่าซีซาร์ หรือแม้แต่สุลต่านออตโตมัน เมื่อพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ ก็ยังเรียกตัวเองว่ากษัตริย์แห่งโรม

เมื่อแนวคิดมนุษย์นิยมสมัยกรีก-โรมันถูกนำมารื้อฟื้นในสมัยเรเนสซองส์  ทำให้ผู้คนดิ้นรนแสวงหาสิ่งใหม่ๆจนเกิดการค้นพบครั้งใหญ่หลายๆอย่าง ทั้งการประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ และส่งผลมาถึงแนวคิดของชาวตะวันตกในปัจจุบัน ที่เชื่อมันในตนเอง(รวมถึงทิฐิด้วย) และมีความต้องการแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

ตัวอักษรละตินของชาวโรมัน ก็ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยชาติต่างๆทั่วโลก ที่ถึงแม้หลายชาติจะมีภาษาเป็นของตนเอง แต่ก็ยังต้องศึกษาตัวอักษรละติน(A-Z)เป็นความรู้พื้นฐานด้วย
ส่วนภาษาละติน ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นภาษาที่ตายแล้ว(ไม่มีการพัฒนา) แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังนิยมใช้ภาษาละตินในการตั้งชื่อสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตอยู่เสมอ
ส่วนภาษากลุ่มที่สืบทอดมาจากภาษาละตินได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส สเปน อิตาเลียน โปรตุเกส โรมาเนีย (สังเกตได้ว่าไวยากรณ์กับคำศัพท์จะคล้ายกับภาษาละตินมาก) ประเทศเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าได้รับมรดกของชาวโรมันมาโดยตรง เมื่อเกิดสมัยการล่าอาณานิคม ทั้งสเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส ต่างก็มีอาณานิคมของตนเอง และได้ส่งต่อภาษาของตนเองซึ่งสืบทอดมาจากภาษาละตินโบราณให้กับชาวอาณานิคม
ดังนั้น ประเทศที่มีภาษา สเปน โปรตุเกส และฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ก็เปรียบเสมือนว่าได้รับมรดกตกทอดของโรมันโดยทางอ้อมอีกด้วย


ถ้าเวิ่นเว้อเกินไปก็ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ พระจันทร์
แสดงความคิดเห็น
Preview