ด่วน! วิทย์จุฬาฯ แจกสื่อการสอนวิทย์-คณิตฟรี กว่า 800 เรื่อง

กระทู้สนทนา
ผมเคยมาโปรโมตในหว้ากอไปบ้างแล้วตั้งแต่ปีก่อนๆ ว่า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาฯ สร้างสื่อการสอนในรูปคลิปวิดีโอ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 3 ชั้นปี (ม. 4 - 6) ซึ่งจนถึงวันนี้ ได้มีการจัดทำไปแล้วกว่า 800 เรื่อง 5 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

(ตัวอย่างของหัวข้อด้านชีววิทยา)


แน่นอนว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้ ไม่ได้สวยเริดเรอระดับสารคดีต่างประเทศหรือสื่อการสอนราคาแพง แต่รับรองได้ว่าทุกเรื่องมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทันสมัย และเสริมผุ้เรียนให้เข้าใจเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น (ไม่ใช่คลิปสำหรับติวสอบเอนต์) นั้่นคือ เหมาะสำหรับคนที่อยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมหรือเรียนรู้มากขึ้นกว่าจากในห้องเรียน รวมถึงคุณครูที่จะนำสื่อเหล่านี้ไปใช้เสริมในการสอนเด็กๆ ด้วย

ลองดูคลิป demo ที่เอาหลายๆ รายวิชามารวมกันให้ดูเป็นตัวอย่างครับ

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอคุณครู หรือ นักเรียน หรือท่านใดที่สนใจ ก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอได้ที่เว็บนี้ โดยจะต้องไปสมัครขอ user name กับ password เสียก่อน จึงจะเข้าไปชมได้ครับ สมัครได้จากที่นี่ครับ http://courseware.sc.chula.ac.th/in.php

ด้านล่างนี้เป็นคลิปวิดีโอตัวอย่าง ในหัวข้อที่ผมชำนาญ คือ "วิวัฒนาการ Evolution" ทั้ง 7 เรื่องที่เคยทำไปครับ ... ลองชมดูเป็นแนวนะครับ

เรื่องที่ 1 : กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอเรื่องที่ 2 : ชาร์ล ดาร์วิน คือใคร

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอเรื่องที่ 3 : ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วิน

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอเรื่องที่ 4 : หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอเรื่องที่ 5 : วิวัฒนาการของสัตว์

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอเรื่องที่ 6 : วิวัฒนาการของมนุษย์

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอเรื่องที่ 7 : วิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอถ้าใครมีปัญหายังไงในการสมัครขอ username และ password ก็บอกกันได้นะครับ ..... ไม่แน่ใจว่าจะเปิดให้ดูฟรีได้ถึงเมื่อไหร่ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview