ปิดหูปิดตาประชาชน กับการนิรโทษกรรมในสภา

กระทู้สนทนา
อ้างสั้น ๆ ว่า
การอภิปรายร่างพรบ นิรโทษกรรมในสภา
ซึ่งจะมีมุงมองในการอภิปรายข้อดีข้อดสียของทั้ง2ฝ่าย
เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังและพิจรณาในข้อเท็จจริง

ไม่่กระทู้สด
ไม่สามารถถ่ายทอดให้ฟังได้

ปรองดองแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่กล้าเปิดเผย
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รัฐบาล นักการเมือง ฝ่ายค้าน