รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง "ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารต่อประชาชนข้างเคียงและแนวทางแก้ปัญหา" ด้วยครั

กระทู้โพล
แบบสอบถามชุดนี้เป็นงานวิจัยสำรวจเรื่อง "ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารต่อประชาชนข้างเคียงและแนวทางแก้ปัญหา"

ของนายศรัณย์ ประมูลพงศ์
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านตอบมาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อท่าน ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามครั้งนี้

เข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ :  https://docs.google.com/forms/d/14kW-sxOA_R7kZOhjRXNuKS2my2jAuM_VJjqPK6fCdr4/viewform

ขอบคุณทุกๆคน ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามครับ
1.
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์