การเขียน app iOs ควรศึกษาจากหนังสือเล่มไหนดี ใครพอทราบบ้าง?

กระทู้คำถาม
ผมสนใจจะทำ app for iPhone ให้ที่ทำงานครับ สำหรับอัพเดทข้อมูลส่วนบุุคคลของบุคลากรเข้าฐานข้อมูลกลาง เช่น รูป ชิ้อ-สกุล ชื่อเล่น ข้อมูลการอบรม การสัมมนา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร เป็นต้นครับ  ใครพอทราบบ้าง?
แสดงความคิดเห็น
Preview