สามเส้นทางไปวัดเทพศิริรนทร์นี้ เส้นทางไหนเป็นไปได้ที่สุด และหลีกการจราจรติดขัดได้มากที่สุดครับ

กระทู้คำถาม
ทุกเส้นทางผมมาจากวัดสร้อยทองครับ แต่ผมจะมาสับสนแถว แยกสะพานขาว แยกกษัตริย์ศึก  เนื่องจากบางครั้งห้ามเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย จึงอยากสอบถามความเป็นไปได้ของเส้นทางดังนี้ครับ

เส้นทางแรก


ลงทางด่วนจากยมราชเข้าถนนหลานหลวงสามารถเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.กรุงเกษมที่แยกสะพานขาว จากนั้นตรงผ่านแยกกษัตริย์ศึกเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงที่แยกนพวงศ์ได้หรือไม่ครับ

เส้นทางสอง

เปลี่ยนมาใช้ถนนสามเสนแทน จากนั้นเลี้ยวเข้า ถนนกรุงเกษม ผมสามารถเลี้ยวขวาที่แยกสะพานขาวเข้าถนนหลานหลวง ไปวนผ่านถนนจักรพรรดิวงศ์ เข้าถนนบำรุงเมือง ถนนกรุงเกษม แล้วมาเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงที่แยกนพวงศ์แบบเส้นทางแรกได้หรือไม่ครับ

เส้นทางสาม


มาทางถนนพระรามหก แล้วตรงเข้าถนนพระราม 1 จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกกษัตริย์ศึก เพื่อไปเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงที่แยกนพวงศ์ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview