ตำแหน่งและวิธีการเปิดไฟเลี้ยวในรถยนต์รถตลาดในแต่ละยี่ห้อนะค่ะ

กระทู้คำถาม
ทุกวันนี้บนท้องถนน มีรถออกมาใหม่มากมาย รถเก่าก้อจำนวนไม่น้อย
แต่ไม่เข้าใจว่า แค่การเปิดไฟเลี่้ยวในการเปลี่ยนเลนจะทำให้มือท่านจะเป็นง่อยเลยเหรอ ??
ฉะนั้น เลยคิดที่จะทำกระทู้ขึ้นมาเพื่อ บอกตำแหน่งและวิธีการใช้ของไฟเลี้ยวของรถตลาดแต่ละยี่ห้อค่ะ !! เม่ากิจกรรม

ปล. เจอบ่อยมาก พวกที่เปลี่ยนเลนตัดหน้า แต่ไม่เปิดไฟเนี่ย (มันจะเสียพลังงานอาหารที่กินไปทั้งวันขนาดนั้นเลยเหรอ)

เริ่มจากยี่ห้อจากฝั่งประเทศ ด้าน JAPAN ก่อนนะคะ
- TOYOTA >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)

- NISSAN  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)

- HONDA  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)

- MITSUBISHI  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)

- ISUZU  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)

- MAZDA >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)


ด้านรถจากประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างนะคะ (MALAYSIA,, INDIA)
- PROTON  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)


- TATA  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านขวานะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ขวาของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา)


รถจากประเทศเมืองเบียร์ (GERMANY)
- BMW  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ซ้ายของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย)

- MERCESDES BENZ  >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ซ้ายของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย)

- VOLKSWAGEN >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ซ้ายของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย)

- AUDI >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ซ้ายของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย)


รถจากเมืองผู้ดี (UK)
- MINI COOPER >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ซ้ายของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย)

- LAND ROVER&RANGE ROVER >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ซ้ายของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย)


รถจากแดน สแกนดิเนเวีย (SWEDEN)
- VOLVO >>> จะอยู่หลังพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะ วิธีการใช้ เอื้อมนิ้วชี้ซ้ายของท่าน ไปโยกดังกล่าวก้านเพื่อเปิดไฟเลี้ยวโดยที่นิ้วโป้งแตะอยู่ตำแหน่งที่พวงมาลัย หรือ ตำแหน่งของพวงมาลัยตามท่านถนัด (โยกขึ้น ผลที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวขวา,,,, โยกลง ผล
ที่ได้ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย)

ปล. บลาๆๆๆ หลายๆ ยี่ห้อที่ไม่ได้เขียนไว้# มันไม่ยากเลยใช่มะคะ?? กับการกระดิกแค่ปลายนิ้ว # เปิดไฟเลี้ยวเถอะค่ะ # ป้องกันอุบัติเหตุ # จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน #
แสดงความคิดเห็น
Preview