ประเทศเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้าง

กระทู้คำถาม
คือผมค้นดูในเน็ตแล้วสงสยว่าเวียดนามนับถือศาสนาอะไรแน่ เพราะบางเว็บบอกว่า ศาสนาพุทธ 90 เปอร์เซ็น 80 เปอร์เซ็นบ้าง บางเว็บก็บอกไม่นับถือศาสนา เลยอยากถามคนที่เคยอยู่เวียดนาม เขานับถือศาสนาอะไรเท่าไหร่แน่ส่งสัยครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview