กรณีศึกษา โดนธนาคารไทยพานิช บังคับทำประกันต่ออายุ

กระทู้คำถาม

เรื่อง โดนบังคับทำประกันอัคคีภัย ครั้งที่ 2 โดยการหักยอดจากบัญชีแบบอัตโนมัติ กรมธรรม์เลขที่ 000-13-11-306-xxxxx จำนวนเงิน 7,665.48+ดอกเบี้ย 2,783.42+2,008.39ข้อเท็จจริงและรายละเอียดผมได้ทำการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน กับธนาคารไทยพานิช เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 พร้อมวงเงินทำอัคคีภัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติจนปัจจุบัน มิถุนายน 2556 ได้รับจดหมาย ให้ชำระเงินค่า ประกันอัคคีภัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ คุ้มครอง 3 ปี ตามกรมธรรม์ต่ออายุเลขที่ 000-13-11-306-xxxxx บัญชีสินเชื่อ เลขที่ 76931000xxx จำนวนเงิน 7,665.48และมีค่าผ่อนบ้านที่ต้องชำระ 13,500/เดือนผมไม่ได้เปิดซองจดหมายดู แต่ได้นำเงินไป ใส่ไว้ในบัญชีของธนาคารไทยพานิช 13,500 ตามปกติหลังจากนั้น ผมได้รับ ใบเสร็จวันที่ 19/6 ระบุ ธนาคารได้ตัดยอดชำระ ดอกเบี้ย 8,984.65 และเบี้ยประกันภัย 5,933.55 รวม 14,918.20 ซึ่งไม่มีเงินต้นจำนวน 4,515.35 รวมอยู่ด้วย เป็นการบังคับทำประกันภัยตามรายการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยและได้ส่งจดหมาย แจ้งหนี้สินคงค้างลงวันที่ 29/6

ระบุดอกเบี้ยเงินต้น 2,994.88เมื่อผมได้รับจดหมายได้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านเลขหมาย 02-777-7777 และได้สอบถามยอดที่ต้องชำระ โดยเข้าใจว่าเป็นยอดของ ค่าเอาประกันภัย เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องทำประกันภัยเนื่องจากเป็นข้อกำดหนดของทางธนาคาร ยอดเอาประกันภัยค้างอยู่ 1,731.93 เป็นส่วนที่ต้องชำระ รวมทั้งสิ้น 21,xxx  ซึ่งเท่ากับ ค่าผ่อนบ้านรวมประกันผมจึงให้เจ้าหน้าที่ หักจากบัญชีอีกครั้ง โดยนำเงินเข้าไปใส่ในบัญชีวันที่ 5/7 ผมได้รับใบเสร็จ

ระบุโดยหักเงินเพื่อชำระ ค่าเบี้ยประกัน 1,731.93 และดอกเบี้ย??? อีก2,783.42 พร้อมระบุ ดอกเบี้ยค้างชำระอีก 2,008.39 ซึ่งไม่มีการหักชำระเงินต้นกู้บ้านแต่อย่างใดการบังคับทำประกันโดยการหักยอดอัตโนมัติ ทำให้ผมไม่ได้ชำระ เงินต้น งวดเดือน พฤษภาคม รวมทั้งเสียดอกเบี้ย เงินต้นและดอกเบี้ยค่าประกัน อีกด้วยเมื่อผมได้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านหมายเลข 02-777-7777 ได้รับคำยืนยันว่า การทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ เป็นกฏข้อบังคับของธนาคารในการอนุมัติสินเชื่อ ต้องทำ ไม่สามารถยกเลิกได้ ผมจึงไม่สามารถยกเลิกการทำประกันจากที่นี่ได้และ ไม่ได้เงินคืน

16/7 โทรสอบถาม คปภ คปภแจ้งว่า ประกันอัคคีภัยดังกล่าวไม่ใช่ภาคบังคับ อย่างไรก็ดีให้ส่ง หลักฐานร้องเรียนมา ซึ่งผมได้ทำการร้องเรียนผ่าน เวปไซด์ไปแล้ว แต่เอกสารรูปภาพไม่สามารถแนบได้ (ส่งผ่าน  อีเมล์เวปไซด์) เดี๋ยวเย็นนี้จะลองลดขนาดแล้วส่งอีกทีครับ

16/7 ผมได้ติดต่อ ธนาคารสาขาที่ทำเรื่องกู้บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าตอนแรกพยายามโทรติดต่อ สำนักงานใหญ่ ต่อมาปฏิเสธผมเรื่องยกเลิกการทำประกัน ผมได้ขออัดเสียงไว้ ทางเจ้าหน้าที่ ปรึกษากัน จึงเสนอที่จะทำเรื่องยกเลิก ประกันพร้อม ทำเรื่องขอคืนดอกเบี้ยให้ แต่ไม่รับรองว่าจะได้จึงอยากเรียนถามว่า

1. การต่ออายุ การทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ เป็นการทำประกัยภาคบังคับของธนาคาร ตามกฏหมาย กรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารใช่หรือไม่ เป็นเหตุให้ธานาคารสามารถหักเงินในบัญชีเพื่อชำระค่าประกันได้ทันทีหรือไม่

2. หากไม่ใช่ผมต้องการ ดำเนินการเพื่อ ยอกเลิกการทำประกันภัยกับธนาคารดังกล่าว และให้ธนาคารชำระค่าดอกเบี้ยทั้งหมดคืน ต้องดำเนินการอย่างไรพร้อมกันนี้ผมได้แนบหลักฐานดังกล่าวมาด้วย
แสดงความคิดเห็น
Preview