พอทราบไหมครับอะไรเป็นสาเหตุให้ สหฟาร์ม ประสพปัญหา แล้วรัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้างครับ?

กระทู้คำถาม
สหฟาร์ม ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซีพี ด้านไก่แช่แข็ง เห็นข่าวพูดว่าปัญหาอยู่ที่ ค่าแรง 300 บาทเป็นสาเหตุ อยากจะถามว่าทำไม่ ซีพ๊ ถึงเจริญรุ่งเรืองซื้อแมคโคร แต่สหฟาร์มกลับตกต่ำลง  รัฐบาลทำไมไม่เข้ามาช่วยเหลือบ้าง เห็นได้ข่าวว่าเจ้าของสหฟาร์มร่ำรวยมากมี คฤหาสอยู่แถวชายทะเลมีช่วงนึงมีการจัดให้คนไปเยี่ยมชมมากมาย
แสดงความคิดเห็น
Preview