รีไฟแนนท์บ้าน ธ.ออมสิน

กระทู้คำถาม
คือผมสอบถามการรีไฟแนนซ์บ้านกับเอาผู้กู้ร่วมออก ที่ธนาคารออมสิน
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ให้ไปทำเรื่องที่ธนาคารเก่า(ธอส)ให้ไปเอาผู้กู้ร่วมออกก่อน
แล้วค่อยไปทำสัญญาใหม่ที่ออมสิน

ผมเคยอ่านในบทความการถอนชื่อผู้กู้ร่วมเราต้องเอาเงินต้นตามจำนวนยอดค้าง
กับธนาคารเดิมไปปิดให้หมดก่อนแล้วค่อยถอนชื่อผู้กู้ร่วมออก

ผมเคยเมล์สอบถาท ธอส เรื่องซื้อขายเฉพาะส่วน แต่ได้คำตอบ "การแก้ไขหนี้จำนอง" ดังนี้
"กรณีที่ท่านมีความประสงค์ถอนตัวผู้กู้ร่วมนั้น ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม
การขอแก้ไขหนี้จำนองครั้งละ 5,000 บาท ทั้งนี้ ผู้กู้ที่มีชื่อในบัญชีเงินกู้ทุกท่าน
จะต้องมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมกันทุกคน (ไม่สามารถมอบอำนาจ หรือยื่นเอกสารแทนกัน)
ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา.....(ที่กู้เดิม)ได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.)
วิธีข้างต้นนี้เหมือนรีไฟแนนครับ ต้องเตรียมเอกสารยื่นกู้ใหม่ และติดสัญญาปิดก่อน 3ปี เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม

คำถามครับ

1.จำเป็นต้องทำเรื่องถอนผู้กู้ร่วม ก่อนย้ายไป ธ.ออมสินด้วยหรอครับ
2.ธอส ถ้าทำการแก้ไขหนี้จำนอง ที่ผมเข้าใจคือการโอนลอย แล้วถ้าผมจะรีไฟแนน ไปธนาคารอื่น
ผมเอาใบโอนลอยนี้ไป กรมที่ดิน แก้หลังโฉนดพร้อมธนาคารได้เลยไหมครับ

ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview