== พื้นที่ให้บริการ 3G AIS // DTAC // TOT // TRUE-H ในปัจจุบัน ==

กระทู้สนทนา

หลิ่วตา AIS 3G 2100/900http://www.ais.co.th/3g/th/coverage-checker.aspx#tips


หลิ่วตา DTAC 3G 850http://www.dtac.co.th/trinet/3gnetwork.html


หลิ่วตา TOT 3G 2100http://icoverage.tot3g.net/


หลิ่วตา TRUE 3G 850http://truemoveh.truecorp.co.th/coverage


หลิ่วตา TRUE 4G lte 2100http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh4g#pane04ปัจจุบัน น้อยสุด ช้าสุด TOT3G 2100 // DTAC // AIS // มากสุด TRUE-H 3G 850 ป่ะ ?

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview