สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม " การเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูน "

กระทู้ข่าว
โครงการฝึกอบรม " การเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูน "
แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocera picta)
เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์
จัดโดย
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
งานวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จัดอบรมทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ วันที่ 27 กรกฎาคม, วันที่ 3 สิงหาคม และ วันที่ 10 สิงหาคม ครั้งละ 35 คน
โดยให้กรอกใบสมัครตามที่ให้มา (Download) และ ตอบกลับใบรับสมัคร
มาที่ e-mail : wiracha@buu.ac.th,cwiracha@yahoo.com หรือ Fax: 038-391674 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม หรือ ถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อ  038-391671-3
facebook.com/bimsthailand
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ปลาสวยงาม เกษตรกรรม