เอกสารในการยื่นขอเงินคลอดบุตรกับประกันสังคม

กระทู้คำถาม
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
เเล้วต้องไปยื่น ใกล้กับ ที่ตั้งของ รพ.ใช่ไหม
หรือว่าไปยื่นประกันสังคมที่ไหนก็ได้

ขอบคุณครับ

ปล.ประกันสังคมเเถว รพ.กรุงเทพคริสเตียน ชื่อว่าอะไรครับ พอมีเบอร์กันไหมจ๊ะ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
(เจ้าหน้าที่สปส.) เอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
    1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ
    2.สำเนาสูติบัตรของบุตรพร้อมตัวจริง (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
    3.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิถ้าไม่มีไม่ใช้ แต่กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิหากไม่มีสำเนาทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของ ผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส)
    4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
    5.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ทหารไทย ธนชาต เป็นต้น
คุณสามารถยื่นเรื่องได้ที่สปส.พื้นที่/จังหวัด/สาขาที่คุณสะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ครอบครัว ฝากครรภ์ ผ่าคลอด ตั้งครรภ์