อัตตา แปลว่า ตนเอง

กระทู้สนทนา
คำว่า อัตตา แปลว่า ตนเอง ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เป็นตัวตนของตนเอง ซึ่งเป็นคำสอนของศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ ที่สอนว่ามีสิ่งที่เป็นอัตตา โดยเขาจะเน้นสอนว่า จิต หรือ วิญญาณของคนเรานี้เป็นอัตตา หรือเป็นตัวตนของมันเอง ที่จะไม่มีวันดับหายไปอย่างเด็ดขาด (หรือเป็นอมตะ) จึงสามารถออกจากร่างกายที่ตายไปแล้วเพื่อไปเกิดใหม่ได้ ซึ่งก็ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด และเรื่องนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า และเรื่องเวรกรรมชนิดข้ามภพข้ามชาติ เป็นต้นขึ้นมา

แต่พระพุทธเจ้าสอนว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นอัตตาไปได้ (คือสอนว่าขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา หรือไม่ใช่อัตตา) ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียง "สังขาร" หรือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากเหตุและปัจจัยตามธรรมชาติเท่านั้น เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม มันก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุหรือปัจจัยของมันดับหายไป มันก็จะดับหายไปด้วยทันที ดังนั้นจึงหาสิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆ(อัตตา)ในขันธ์ ๕ (หรือในร่างกายและจิตใจของเราทุกคน)ไม่มี ซึ่งนี่ก็เท่ากับเป็นการบอกว่า ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด และเรื่องนรกใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า และเรื่องเวรกรรมชนิดข้ามภพข้ามชาติ เป็นต้น นั้นเป็นไม่ใช่ความจริงเลย
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรม ศาสนา พระไตรปิฎก