ขอทราบข้อมูลของ "ประเทศมาเลเซีย" หน่อยครับ?

กระทู้คำถาม
ขอทราบข้อมูลจากคนที่เคยไปประเทศมาเลเซียหน่อยครับ
ขอข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ ไม่ใช่เอามาเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครนะครับ
..........................................................................................................................................................
1. อยากทราบว่าการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศมาเลเซียอยู่ในระดับไหนครับ
ถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วใกล้เคียงกันมั้ยครับ
2. อยากทราบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียว่าอยู่ในระดับไหน และจัดว่าเป็นประเทศร่ำรวยมั้ยครับ
3. ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ประเทศไหนมีฐานะทางการเงิน (ร่ำรวย) ดีกว่ากันครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview