หนังสือที่ผมเขียนขึ้นได้รับการแนะนำจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้อ่าน แต่กลับไม่ค่อยวางโชว์ขายให้เห

กระทู้สนทนา
เรียน  ผู้จัดการสำนักพิมพ์/ศูนย์หนังสือ/ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
                กระผม อ.วิชัย กอสงวนมิตร ผู้เขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คส์ชื่อ "การจัดการที่ดี ต้องเหมือนการทำฝนหลวง"  หนังสือที่ปัจจุบันยังมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปและร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (จัดพิมพ์และวางจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อัมรินทร์ฯ)
                ล่าสุดหนังสือเล่มนี้  ได้มีหนังสือเวียนจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปยังหน่วยราชการและผู้ว่าราชการทุกจังหวัด  แนะนำให้ข้าราชการอ่านหนังสือเล่มนี้  และยังมีหนังสือเวียนจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ไปยังทุกมหาวิทยาลัยแนะนำให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอ่านหนังสือเล่มนี้เช่นกัน
                ผมเชื่อว่าจะมีลูกค้าอีกมากที่เพิ่งจะทราบข่าวนี้  จึงจะใคร่ขอความกรุณาจากสำนักพิมพ์/ร้านหนังสือ  ที่ได้กรุณารับหนังสือเล่มนี้ไปจำหน่าย  อนุเคราะห์นำหนังสือนี้มาวางแนะนำผู้อ่านให้อีกครั้ง  เพราะเนื้อหาในหนังสือนี้  นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว  ยังเป็นการเตือนสติให้ผู้บริหารทุกระดับ  จัดการงานให้ดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติด้วย
                ผมหวังในความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  อนึ่ง หากหนังสือที่มีอยู่ที่ร้านหนังสือท่านมีไม่เพียงพอ  รบกวนติดต่อกับทางผู้จัดจำหน่าย(บริษัทอัมรินทร์พับบลิชชิ่ง) โดยตรงเพราะยังพอมีสต็อคเหลืออยู่
อ.วิชัย กอสงวนมิตร 081 6121940
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  นักเขียนหนังสือ หนังสือ